Boerderij Morgenland

ons idee familie ALGEMENE VOORWAARDEN
 1. Toepassing
  1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle boekingen en overeenkomsten.
  2. Van deze algemene voorwaarden afwijkende afspraken zijn slechts geldig indien schriftelijk overeengekomen.
  3. Kennelijke fouten en vergissingen in een publicatie binden de beheerder (Morgenland) niet.

 2. Reserveringen en boekingen
  1. Reserveringen dient u direct na ontvangst op juistheid te controleren.
  2. Morgenland neemt alle reserveringen in behandeling voor gezinnen en familiereünies. Aanvragen van verenigingen, jongerenfeesten en studenten worden niet aanvaard.
  3. Morgenland neemt alleen reserveringen in behandeling van personen die 25 jaar of ouder zijn. Reserveringen door personen jonger dan 25 jaar zijn niet geldig.
  4. Morgenland behoudt zich het recht voor om te allen tijde, zonder opgave van redenen, een reservering te weigeren. Tussen u en Morgenland zal een overeenkomst tot stand komen op het moment Morgenland de aanbetaling zoals bedoeld in artikel 4.1 van u heeft ontvangen en u schriftelijk of per mail een boekingsbevestiging heeft verzonden.
  5. Deze schriftelijke boekingsbevestiging ontvangt u binnen 14 dagen na de aanbetaling.
  6. Bent u 14 dagen na de reservering niet in bezit van de schriftelijke boekingsbevestiging dan dient u onverwijld contact op te nemen met de beheerder van Morgenland, bij gebreke waarvan geen beroep op de boeking kan worden gedaan.
  7. De overeenkomst eindigt van rechtswege na het verstrijken van de overeengekomen periode, zonder dat daartoe een opzegging is vereist.

 3. Betalingen
  1. Bij reserveringen van de groepsaccommodatie is de contractant de totaalprijs op de verhuurde accommodatie verschuldigd volgens de tarievenlijst. Dit bedrag overmaken op Rabobank te Meppel met nummer NL79 RABO 0309 8236 17, onder vermelding van uw naam en reserveringsnummer, binnen 14 dagen na bevestiging reservering. Indien de verschuldigde aanbetaling bij reservering van de accommodatie niet binnen 14 dagen na dagtekening door verhuurder is ontvangen zijn wij, indien noodzakelijk, bevoegd de reservering te laten vervallen.
  2. De contractant betaalt bij aankomst de waarborgsom, zoals bedoeld in artikel 9. Indien de verhuurder bij uw aankomst niet in het bezit is van het totale verschuldigde bedrag, is hij gerechtigd de contractant en de groepsleden de toegang tot de groepsaccommodatie te ontzeggen, onverminderd het recht van de ondernemer op volledige betaling van de overeengekomen prijs.

 4. Aankomst en vertrek
  1. De accommodatie kunt u op de volgende dagen en tijden betrekken. Weekend: vrijdag 15.00 uur t/m zondag 18.00 uur Weekend, lang: vrijdag 15.00 uur t/m maandag 10.00 uur Week: ma/vr 15.00 uur t/m ma/vr 10.00 uur Midweek: maandag 15.00 uur t/m vrijdag 10.00 uur
  2. Bij voortijdig vertrek is de contractant de volledige prijs voor de overeengekomen periode verschuldigd.

 5. Huishoudelijk reglement
  1. Alle gasten dienen zich te houden aan de voor de groepsaccommodatie vastgestelde regels en de accommodatie en het terrein rondom de accommodatie gedurende de looptijd van de overeenkomst in dezelfde staat te houden. Het reglement kunt u bij aankomst bij de beheerder in ontvangst nemen.
  2. Huisdieren zijn niet toegestaan op de bovenverdieping en slaapkamer op de begane grond van Morgenland.

 6. Annulering
  1. Annulering dient altijd schriftelijk te geschieden. Indien annulering niet schriftelijk geschiedt is deze als zodanig niet geldig en blijft de totale huursom verschuldigd. Bij annulering blijft u altijd een bedrag verschuldigd wat zal worden ingehouden op het aanbetaalde bedrag:
   1. bij een annulering meer dan zes maanden voor de ingangsdatum, 10% van de overeengekomen prijs;
   2. bij annulering binnen zes tot drie maanden voor de ingangsdatum, 30% van de overeengekomen prijs;
   3. bij annulering binnen drie maanden voor de ingangsdatum, 60% van de overeengekomen prijs;
   4. bij annulering op of na de dag van de ingangsdatum, 100% van de overeengekomen prijs.

 7. Huisdieren
  1. Indien u huisdieren wenst mee te nemen dient u dat direct bij de reservering aan te geven.

 8. Breuk, vermissingen, etc.
  1. Schade door breuk en/of vermissing en/of beschadiging van inventaris en/of accommodatie dient door de hoofdpersoon te worden gemeld aan de beheerder en te worden vergoed.
  2. Verhuurder aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid ter zake van schade, in welke vorm dan ook, door huurder c.q gebruiker(s) van het gehuurde tijdens de huurperiode zijn opgelopen en/of ontstaan.

 9. Waarborgsom
  1. De huurder dient bij aankomst een waarborgsom van € 250,- voor het gehuurde contant te voldoen. In geval van door huurder veroorzaakte schade/ overlast zoals bedoeld in artikel 8, behoudt verhuurder zich het recht voor de door huurder betaalde borg in te houden.

 10. Overige bepalingen
  1. De contractant is verplicht zijn/haar gehuurde accommodatie volgens de gestelde schoonmaak instructies op te leveren c.q. achter te laten. (Matrassen afkloppen, accommodatie bezemschoon, afval in de container, goederen terugzetten op de oorspronkelijke plaats).
  2. Als deze instructies niet zijn opgevolgd is de beheerder bevoegd extra schoonmaakkosten naar mate te verhogen.
  3. Contractant/gebruikers zijn verplicht bedlinnen (o.a. hoeslakens, kussensloop en dekbedovertrek) af te nemen.
  4. Bij vervuiling of beschadiging van matrashoes, stappelbedden etc., eigendom van verhuurder, worden schoonmaak c.q. schadekosten in rekening gebracht.
  5. Vuilniszakken, pedaalemmerzakken, schoonmaakmiddelen dienen door de contractant en/of gebruikers zelf te worden meegenomen.

 11. Aansprakelijkheid
  1. Morgenland aanvaardt geen aansprakelijkheid voor diefstal, verlies of schade van of aan zaken dan wel personen, van welke aard dan ook, tijdens of tengevolge van het verblijf.